Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bepalingen vergunning

terug naar overzicht

Dinsdag, 30 juni 2020

Het is lastig de bepalingen te weten, maar wel belangrijk, wil je niet illegaal vissen, ook al is het niet je bedoeling.

Bepalingen Vergunningen
Viswater HSV De Graskarper
Bepalingen Vergunning Viswater HSV De Graskarper
Boven het gestelde in de visserijwet, ten aanzien van aangewezen aassoorten, aantal hengels, gesloten tijden, maat van vis, etcetera, gelden de volgende bepalingen:

Verplichtingen:
1.Parkeren alleen op daartoe aangewezen plaatsen;
2.Naar en van het viswater de aanwezige voetpaden te volgen; Rijden over gras, wandelpaden is verboden.
3.Weidehekken sluiten en maaigras ontzien (langs afrasteringen lopen);
4.Graskarper, karper, paling, winde, meerval, snoekbaars en snoek direct te onthaken en in hetzelfde water terug te zetten;
5.Voor karpervissers is een onthaakmat verplicht;
6.Op de Loowaard mogen jeugdleden alleen onder begeleiding van volwassen leden vissen.
7.De visser dient te allen tijde bij het eerste verzoek van een controleur, BOA of andere vertegenwoordiger van de wet de vispas / vispapieren te tonen.

Verboden is:
1.Voertuigen, inbegrepen rijwielen, mee te nemen door weilanden en plantsoenen;
2.Achterlaten voer- en etensresten, papier, plastic, vissnoer op de visplek
3.Afzettingen te beschadigen of te vernielen;
4.Open vuur te maken of te barbecueën;
5.Stalen leefnetten te gebruiken;
6.Landingshaken (gaf) te gebruiken.
7.’s Nachts te vissen (muv aangegeven wateren onder bepaalde voorwaarden);
8.Op de Loowaard zich op aangegeven “Gevaarlijk Terrein” te begeven.
9.In het Horsterpark of in het Vierkante Gat nacht te vissen zonder vergunning van HSV de Graskarper.
10.In het Horsterpark met de auto over het gras of over de voetpaden/wandelpaden te rijden.
11.Met drie hengels te vissen zonder lid te zijn van HSV de Graskarper.
12.Met drie hengels te vissen zonder de papieren vergunning voor een derde hengel van HSV de Graskarper. Een digitale aanvraag is dus NIET geldig.
13.Met een boot of voerboot of bellyboot in het Horsterpark of Vierkante Gat te varen.
14.Dat de hengels verder dan 10 meter uit elkaar staan.
15.Dat de visser ver van zijn hengels blijft.
16.Zo te vissen dat andere vissers er last van hebben, of gehinderd worden om zelf te kunnen vissen. De visser moet dan loodrecht van de eigen kant vissen.
17.Om vanaf een van de eilanden te vissen in het Horsterpark

Vissen in de Loowaard

Wilt u in de Loowaard vissen, dan mag dat alleen als u lid bent van de HSV de Graskarper.

Er zijn bepalingen voor opgesteld:
1. vissen alleen als lid van HSV de Graskarper; lid van een andere vereniging? Dan mag u hier niet vissen.
2. VISpas voor de HSV de Graskarper is verkrijgbaar via VISPAS.nl
3. Vergunning is ook verkrijgbaar bij Sacha Diertotaal, Rijksweg 25, 6921 AC Duiven, VISPAS krijgt u 2-3 weken later.
4. De vereniging doet zijn best het bestand op peil te houden
5. Het is verboden gevangen vis mee te nemen. Alleen Catch en Release is toegestaan
6. U bent te gast aan het water,
7. Vaart u aub niet harder dan 6 km/uur ivm veiligheid andere vissers en het in stand houden van de kwetsbare kanten
8. Houdt een veilige afstand van de zandzuigers: 50 meter minimaal. In de warmere maanden wordt er weer zand opgezogen, houd hier rekening mee!
9. Vis niet binnen een afstand van 15 meter van de Haven. Vissen in de Haven is verboden!
10. Commerciële bevissing door beroepsvissers, of visgidsen met vissers is verboden.
11. bij wedstrijden van de HSV de Graskarper dient een veilige afstand te worden gehouden van de wedstrijdvissers. De wedstrijdleiding kan zelfs het vissen tijdelijk verbieden gedurende de wedstrijden.
12. Dagkaarten zijn NIET geldig in de Loowaard 
13. Nachtvissen verboden

Let op
Ziet u dingen die niet door de beugel kunnen, of andere alarmerende zaken zoals:
* vuilstorten in of aan het water
* vissers zonder vergunning
* illegaal meenemen van vissen
* vissterfte
etc
Meldt u dit dan
•bij milieuzaken via de FIXI app of bel calamiteiten nummer van WRIJ: 0314 369 369
•bij dingen die de hengelsport betreffen via de mail: carpphoto@hotmail.com of waterbeheer.graskarper@gmail.com

Byzondere bepalingen
1. Indien een vergunning via Sportvisserij Nederland is aangevraagd, krijgt de aanvrager een digitale toestemming om te vissen in PDF vorm. De digitale toestemming dient uitgeprint te worden, anders wordt de visser geacht zonder vergunning te vissen.
2. Een nachtvissticker van de Sportvisserij Nederland is niet geldig in het Horsterpark of Vierkante Gat.
3. Een derdehengel sticker van de Sportvisserij Nederland is niet geldig in viswateren van HSV de Graskarper
4. Zie ook de bepalingen van het Nachtvissen
Klik hier
Viswater:
1.Grindgat “De Loowaard”;
2.De Kleine Waaij (aan de Loodijk);
3.Watergangen, plassen en vijvers op de Duivense industrieterreinen (Nieuwgraaf, Centerpoort (noord en zuid), Nieuwgraaf, Roelofshoeve);
4.Watergangen en vijvers binnen de bebouwde kom van Duiven;
5.De grote vijver in het Horsterpark.

N.B.:
Negeren van bovengenoemde verplichtingen of verboden betekent dat men wordt beschouwd als ware het zonder vergunning te vissen. Bij constatering van de overtreding door een controleur wordt melding gemaakt bij de politie en bij herhaaldelijke overtreding kan de vergunning worden ingetrokken.

Tip
raadpleeg de visplanner!