Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Bestuur


BESTUUR 


Voorzitter:
Emiel Bos, Landfortallee 16, 6921 JS Duiven, tel: 0316-280692

Secretaris:
Henry Raben, Kieftskampallee 14, 6921 JX, Duiven, tel: 0316-264536

Penningmeester:
Richard Segers, Blokfluitstraat 15, 6922 KT Duiven, tel: 0316-262785

Commissarissen:
Roy Ebbers, Kuiperstraat 65, 6921 GN Duiven, tel: 06-53449093 
Jaap Dekker, tel 0316-265441
Frenk de Gruiter, mob: 06-134 28 950
Andre Kersten, Kerkstraat 80, 6996 AJ Drempt, mob: 06 – 832 28 426 


Kamer van koophandel
Kamer van koophandel nummer: 40123209MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR


Doelstelling Hengelsportvereniging De Graskarper

De doelstelling van Hengelsportvereniging De Graskarper is het faciliteren en bevorderen van hengelsport als sportieve recreatie voor de hengelsportliefhebbers in Duiven, Groessen en Loo. 
Deze activiteiten zijn mede mogelijk via goed overleg met de betrokken instanties zoals de Gemeente Duiven, het Waterschap Rijn en IJssel, Sportvisserij Belang Gelderland, Stichting FREE, de Nationale Politie en Sportvisserij Nederland.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en de trekkers van de commissies. Er vinden 4 vergaderingen per jaar plaats met het voltallige bestuur waarin alle bestuurszaken en commissie-activiteiten worden besproken. 
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur frequent overleg over allerhande zaken die urgent afstemming vergen. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats conform de statuten, waarbij leden geïnformeerd worden over de verengingsactiviteiten en om input en evaluatie gevraagd worden. 
 
Verenigingswerk is vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers zou er geen vereniging kunnen bestaan. Het zijn de vrijwilligers die de drijvende kracht zijn achter de activiteiten die door onze vereniging georganiseerd worden. 
De vrijwilligers houden de vereniging draaiend en zorgen er voor dat andere leden, meestal net als zij, kunnen genieten van uren visplezier. Daarom namens het bestuur van Hengelsportvereniging De Graskarper hierbij een woord van dank voor jullie inzet en het enthousiasme. 
Allen bedankt. Vissen natuurlijk! Hengelsport bereikbaar voor iedereen. Mede door jullie hulp wordt het mogelijk.

Wisselingen bestuur en commissies

Anders dan andere jaren hebben zich dit jaar geen wijzigingen voorgedaan in de samenstelling van het bestuur en de commissies. Een teken dat iedereen lekker op zijn plek zit en betrokken is bij de rol die hij uitoefent voor onze vereniging. Dat betekent continuïteit ten top. Het bestuur bestaat overigens op dit moment alleen uit heren, dames mogen zich ook aanmelden hoor, dat komt de diversiteit alleen maar ten goede!

Zoals aangegeven in het voorwoord heeft Jaap Dekker in verband met het overlijden van Lambert Hoff de trekkersrol overgenomen voor de senioren 60+ afdeling en coördineert hij de activiteiten van deze commissie in samenwerking met Peter van Uuden.

Daarnaast willen we graag vermelden dat onze jeugdcommissie nog wel wat hulp kan gebruiken. De jeugdcommissie wordt getrokken door Frenk de Gruiter met hulp van Rob Miechels. Mensen met affiniteit voor begeleiding van jeugdige vissertjes die zich geroepen voelen om zich aan te sluiten bij een leuke actieve vereniging, kunnen contact opnemen met Frenk.

Ook is een lang gekoesterde wens van onze vereniging om een roofvis commissie te starten. Wij juichen als vereniging diversiteit in de vistechnieken en vissoorten toe. Dus mocht een fervente roofvisliefhebber dit lezen, kom erbij een zet een eigen programma op voor de collega roofvisliefhebbers. We hebben de faciliteiten tot onze beschikking en hebben budget om leuke activiteiten te organiseren.
Er zijn dit jaar de nodige wisselingen geweest in het bestuur en de commissies. Dit hoort bij een actieve vereniging die continuïteit en vernieuwing nastreeft. Hieronder een overzicht:


  • Wedstrijdcommissie: 
De wedstrijdcommissie organiseert voor sportvissers wedstrijden in de lokale wateren. De viswedstrijden zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de wensen van de wedstrijdvissers. 

Rob Miechels, tel 06-305 89 809
Henry Raben

Verder wordt voor ondersteuning bij de bar en het wegen van de vis een beroep gedaan op de deelnemende wedstrijdvissers. Hulp bij uitzetten wordt verzorgd door Henk Lubbers en Peter Evers.

Inschrijven voor de viswedstrijden kan bij :
Rob Miechels via e-mail: r.miechels2@chello.nl of telefoon: tel 06-30 58 98 09


  • Clubgebouwcommissie: 
Johann Meijer heeft eind vorig jaar helaas te kennen gegeven te stoppen als clubgebouwbeheerder. Johann heeft zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor het clubhuis. Een taak die hij met verve heeft vervuld. 

Ook bij de herbouw en herinrichting van het clubhuis heeft Johann zich tomeloos ingezet. Als Dagelijks Bestuur betreuren wij het besluit van Johann maar respecteren zijn keuze om zijn kostbare vrije tijd anders te gaan inrichten. ‘Opa Henk Gerritsen’ is in verband met zijn gezondheid gestopt met de ondersteuning van het clubhuis en heeft zijn taak voor de senioren 60+ overdragen aan Jaap Dekker. 

Johann en Henk, nogmaals dank voor al jullie goede werk. Het beheer van het clubgebouw is een verantwoordelijke taak en is op ad interim basis overgenomen door Richard Segers. We zijn nog op zoek naar een goede kandidaat voor de permanente invulling van deze rol. 

Dus hierbij de oproep aan geïnteresseerde kandidaten die affiniteit en ervaring hebben met het beheer van een clubhuis en ook visliefhebber zijn, zich te melden bij Richard.