Bestuur


BESTUUR 


Voorzitter:
Emiel Bos, Landfortallee 16, 6921 JS Duiven, tel: 0316-280692

Secretaris:
Henry Raben, Kieftskampallee 14, 6921 JX, Duiven, tel: 0316-264536

Penningmeester:
Richard Segers, Blokfluitstraat 15, 6922 KT Duiven, tel: 0316-262785

Commissarissen:
Roy Ebbers, Kuiperstraat 65, 6921 GN Duiven, tel: 06-53449093
Eddie Segers, Vlielandlaan 35, 6922 EC Duiven, tel: 0316-264309
Frenk de Gruiter, Mars 1, 6922 LV Duiven, mob: 06-134 28 950
Andre Kersten, Kerkstraat 80, 6996 AJ Drempt, mob: 06 – 832 28 426 


Kamer van koophandel
Kamer van koophandel nummer: 40123209MEDEDELINGEN VAN HET BESTUUR


Doelstelling Hengelsportvereniging De Graskarper

De doelstelling van Hengelsportvereniging De Graskarper is het faciliteren en bevorderen van hengelsport als sportieve recreatie voor de hengelsportliefhebbers in Duiven, Groessen en Loo. 
Deze activiteiten zijn mede mogelijk via goed overleg met de betrokken instanties zoals de Gemeente Duiven, het Waterschap Rijn en IJssel, Sportvisserij Belang Gelderland, Stichting FREE, de Nationale Politie en Sportvisserij Nederland.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door het Dagelijks Bestuur (voorzitter, penningmeester en secretaris) en de trekkers van de commissies. Er vinden 4 vergaderingen per jaar plaats met het voltallige bestuur waarin alle bestuurszaken en commissie-activiteiten worden besproken. 
Daarnaast heeft het Dagelijks Bestuur frequent overleg over allerhande zaken die urgent afstemming vergen. Jaarlijks vindt een algemene ledenvergadering plaats conform de statuten, waarbij leden geïnformeerd worden over de verengingsactiviteiten en om input en evaluatie gevraagd worden. 
 
Verenigingswerk is vrijwilligerswerk
Zonder vrijwilligers zou er geen vereniging kunnen bestaan. Het zijn de vrijwilligers die de drijvende kracht zijn achter de activiteiten die door onze vereniging georganiseerd worden. 
De vrijwilligers houden de vereniging draaiend en zorgen er voor dat andere leden, meestal net als zij, kunnen genieten van uren visplezier. Daarom namens het bestuur van Hengelsportvereniging De Graskarper hierbij een woord van dank voor jullie inzet en het enthousiasme. 
Allen bedankt. Vissen natuurlijk! Hengelsport bereikbaar voor iedereen. Mede door jullie hulp wordt het mogelijk.

Wisselingen bestuur en commissies
Er zijn dit jaar de nodige wisselingen geweest in het bestuur en de commissies. Dit hoort bij een actieve vereniging die continuïteit en vernieuwing nastreeft. Hieronder een overzicht van de wisselingen. 


•Wedstrijdcommissie: 
onder leiding van Henry Raben is het wedstrijdvissen in de regio sinds vorig jaar opnieuw op de kaart gezet met een gevarieerd programma en veel animo ook van vissers uit omringende gemeenten. Henry heeft een eigen team samengesteld en versterking gevonden in de personen van Henk Lubbers, Rob Miechels en Bartje Vesterink. 
Daarnaast worden hand- en span diensten verleent bij de catering van het clubhuis door onder andere Richard en Antoinette Segers, Ben Koetsier, Henri Bresser en Emiel Bos. Vele handen maken licht werk. 
De wedstrijdcommissie is weer het paradepaartje van de verenging met een gezellige en competitieve sfeer.

•Karpercommissie: 
Sinds vorig jaar heeft onze vereniging een eigen commissie karpervissen. Deze commissie wordt geleid door Eddie Segers met ondersteuning van Frenk de Gruiter, Doel is activiteiten organiseren voor de liefhebbers van karpervissen, toegankelijk voor jong en oud, voor ervaren en onervaren.

•Clubgebouwcommissie: 
Johann Meijer heeft eind vorig jaar helaas te kennen gegeven te stoppen als clubgebouwbeheerder. Johann heeft zich de afgelopen jaren met ziel en zaligheid ingezet voor het clubhuis. Een taak die hij met verve heeft vervuld. 

Ook bij de herbouw en herinrichting van het clubhuis heeft Johann zich tomeloos ingezet. Als Dagelijks Bestuur betreuren wij het besluit van Johann maar respecteren zijn keuze om zijn kostbare vrije tijd anders te gaan inrichten. ‘Opa Henk Gerritsen’ is in verband met zijn gezondheid gestopt met de ondersteuning van het clubhuis en heeft zijn taak voor de senioren 60+ overdragen aan Jaap Dekker. 

Johann en Henk, nogmaals dank voor al jullie goede werk. Het beheer van het clubgebouw is een verantwoordelijke taak en is op ad interim basis overgenomen door Richard Segers. We zijn nog op zoek naar een goede kandidaat voor de permanente invulling van deze rol. 

Dus hierbij de oproep aan geïnteresseerde kandidaten die affiniteit en ervaring hebben met het beheer van een clubhuis en ook visliefhebber zijn, zich te melden bij Richard.


•Jeugdcommissie:
Ben Koetsier is per eind vorig jaar gestopt met zijn werkzaamheden voor de jeugdcommissie. Ben nogmaals bedankt voor je inzet de afgelopen periode! Ben blijft uiteraard wel als actief wedstrijdvisser aan onze vereniging verbonden. Frenk de Gruiter heeft de afgelopen periode een belangrijke rol gespeeld bij het helpen organiseren van de jeugdactiviteiten en heeft Marcel en Mike geholpen om de jeugdafdeling nieuw elan te geven. 

Wij zijn als bestuur erg blij met deze positieve verandering. De jeugdcommissie is desalniettemin dringend op zoek naar verdere versterking om volgend jaar nog meer activiteiten voor de jeugd te kunnen organiseren. Spreekt het begeleiden van jeugd u aan en heeft u zin en tijd om de jeugdige vissertjes te helpen aan de waterkant, neem dan s.v.p. contact op met Marcel. Alle hulp is welkom!


•Vliegvisafdeling Last Hope: 
Jan van den Boogaard is secretaris van Last Hope en is sinds het begin van de samenwerking met Hengelsportvereniging Graskarper vertegenwoordiger in het bestuur namens de vliegvisafdeling. Jan heeft deze taak met grote betrokkenheid en enthousiasme uitgevoerd. Jan is een verenigingsman en bestuurslid pur sang. 

Nu is de tijd gekomen dat Jan na 7 jaar zijn rol overdraagt aan zijn opvolger. Tijdens de algemene ledenvergadering van Last Hope op 17 maart 2016 heeft Jan het stokje overgedragen aan Andre Kersten. Andre is de nieuwe secretaris van Last Hope en vertegenwoordigt de vliegvisafdeling in het bestuur van onze hengelsportvereniging (inclusief sleutelbeheer van het clubhuis tijdens de clubavonden van Last Hope). 

Jan bedankt voor je inzet de afgelopen jaren en Andre welkom en veel plezier en succes toegewenst