Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Visrechten de GraskarperVisrecht Loowaard gecontinueerd

Hengelsportvereniging De Graskarper heeft in goed overleg via Stichting Free Nature / Moorlag de visrechten gecontinueerd voor de Loowaard (Gat Van Sadelhoff). Dat betekent dat leden van Hengelsportvereniging De Graskarper ook in 2016 weer kunnen vissen in een van de mooiste wateren van de regio.


Samenwerking met Havencommissie Loowaard
Het Dagelijks Bestuur heeft op 15 april jl een vergadering gehad met de Watersportvereniging Loowaard (met de nieuwe voorzitter Henk Heesakkers, havencommissaris Richard Rensen en secretaris Joost van de Zeijden). 
De Loowaard is al vele jaren een belangrijke waterpartij voor Hengelsportvereniging De Graskarper en daarbij hoort vanzelfsprekend een goede samenwerking met de Watersportvereniging Loowaard.

Tijdens het overleg zijn een aantal afspraken gemaakt:

  • Vissen aan de havenkant mag vanaf ‘de boom’, niet érvoor. Dit om schade te voorkomen aan de boten. Voor de wedstrijdvissers en voor recreatievissers betekent dit dat niet meer tegen de boten aan gevist kan worden en dat ‘plek 1 en 2’ opschuiven vanaf de boom. 
  • Hengelsportvereniging De Graskarper levert een bijdrage voor het herstel van de toegangsweg en parkeerplaats na langdurige regen en vorst. 
  • Er zijn hangsloten op poort bij de parkeerplaats van de haven en het klaphek geplaatst. Doel is om overlast/wildgroei te voorkomen. 
  • Volgend jaar worden in overleg met Stichting Free, Moorlag en Watersportverenging Loowaard gecertificeerde sloten geplaatst op de slagboom bij de Havenzathe. Hierbij wordt slechts nog een zeer beperkt aantal sleutels aan onze vereniging toegekend. Door Hengelsportvereniging De Graskarper werd een strikt sleutelbeleid gehanteerd waarbij sleutels op naam werden uitgegeven. 
Helaas is de afgelopen jaren wildgroei ontstaan en zijn er vele tientallen gekopieerde sleutels in omloop geraakt, waardoor een onbeheersbare situatie is ontstaan. Met de gecertificeerde sloten gaat dat veranderen. Dit heeft alles te maken met het beheer van het gebied, waar wij als vereniging geen invloed op kunnen uitoefenen. Het wedstrijdvissen aan de kant van de jachthaven kan normaal doorgang vinden. 

Het recreatievissen zal beperkt worden aangezien parkeren dient plaats te vinden op de parkeerplaats voor de slagboom en vissers dus verder moeten lopen als ze bij de jachthaven willen vissen. Vissen aan de kasteelkant kan trouwens ook prima en levert de laatste tijd steeds betere vangsten op!

Waterpartij Horsterpark
Zoals u heeft kunnen lezen in de lokale kranten, heeft de Gemeente Duiven in 2015 het Horsterpark overgenomen van Recreatieschap Achterhoek Liemers. Hengelsportvereniging De Graskarper had een overeenkomst met het Recreatieschap voor de visrechten op de waterpartij. 

De waterbeheercommissie is in gesprek met de Gemeente Duiven over de continuering van de visrechten. Er zijn een aantal opties. Meest waarschijnlijk is dat het visrecht voor de Horsterpark wordt opgenomen in het contract van Hengelsportvereniging De Graskarper met Gemeente Duiven, welk contract het visrecht voor alle wateren in Duiven afdekt en is gedeponeerd bij de Kamer van Binnenvisserij.

Visrechthebbende:
HSV de Graskarper - Duiven

http://www.graskarper.nl

Met uitzondering van:
nvt

Bijzondere bepalingen:
- Het is verboden meer dan 1 snoek in het bezit te hebben
- Het is verboden te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken.

- Het is verboden meer dan 1 snoek in het bezit te hebben
- Het is verboden te vissen vanaf bruggen, stuwen of gemalen en in sluiskolken. 
- Het is verboden te vissen vanaf het eiland in het Horsterpark.

Parkeren is toegestaan op de daarvoor bestemde parkeerplaats. Deze is gelegen nabij de plas en bereikbaar via de Heilweg, net buiten de gemeentegrens van Westervoort.1.Een gevangen snoek of karper moet direct in het zelfde water worden teruggezet.

2.Het gebruik van een bewaarzak is verboden.

3.Nachtvissen is alleen toegestaan voor leden.

4.Tijdens het karpervissen is het gebruik van een onthaakmat en een groot landingsnet van minimaal 1 m breed en 1 m diep verplicht.

5.Gebruik van boten en/of andere vaartuigen is verboden

6.Vissen in de vijver in het speelbos is verboden

7.Het vissen met een 3de hengel is alleen toegestaan, indien men in het bezit is van een 3de hengel-vergunning van HSV de Graskarper.
De 3de hengelvergunning is verkrijgbaar bij HSV de Graskarper: www.graskarper.nl onder Vergunningen
NB: Een sticker op de VISpas met een derde hengeltoestemming is hier niet geldig.