CommissiesWedstrijdcommissie

De wedstrijdcommissie organiseert voor sportvissers wedstrijden in de lokale wateren. De viswedstrijden zijn zoveel als mogelijk afgestemd op de wensen van de wedstrijdvissers.

Rob Miechels, tel 06-30 58 98 09
Bartje Vesterink, tel 06-29 44 87 49
Henry Raben 

Email naar: 
of

Bar en overige zaken

Onder het beheer van het clubhuis valt ook de coördinatie van het beheer van de kantine en de bar. De verdere ontwikkeling van het clubhuis omvat de coördinatie van eventuele toekomstige bouwkundige aanpassingen en de optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden van het clubhuis.

Jeugdcommissie

De Jeugdcommissie houdt zich bezig met de opleiding van de Jeugd en organiseert daarom jeugdcursussen, maar ook viswedstrijden bij voldoende belangstelling.

Jeugdcommissielid : Frenk de Gruiter, Mars 1, 6922 LV Duiven, mob: 06-134 28 950

Commissie Waterbeheer
De activiteiten van de commissie waterbeheer omvatten het beheer van de waterkwaliteit, de beplanting en het visstandbeheer. 
Daarnaast ziet de commissie toe op het schoonhouden van de oevers van de wateren. In samenwerking met de Gemeente Duiven wordt invulling gegeven aan de ontwikkeling en inrichting van nieuwe waterpartijen; de commissie geeft hierbij advies over visuitzet en beplanting.
E-mail: Waterbeheer
Wedstrijdcommissie 60+ Senioren

De 60+ senioren commissie organiseert voor de (semi-) gepensioneerde sportvissers wedstrijden in de lokale wateren. We kiezen hierbij wateren die gemakkelijk toegankelijk zijn. Naast de spanning van het wedstrijdvissen staat vooral de gezelligheid en plezier voorop.


Kees Joosten, James Grieve 1, 6922 AZ, Duiven, tel: 0316-268794
Jaap Dekker, tel: 0316-265441


Vliegvissen Last Hope

Om maximaal profijt te hebben van de activiteiten van de Vliegviscommissie, om deel te nemen aan de activiteiten van VVV Last Hope, en om abonnee te worden van het clubblad, de “Last Hope Messenger”, is het lidmaatschap van Last Hope een vereiste. 
Leden van Hengelsportvereniging De Graskarper, zijnde niet Last Hope leden, zijn welkom geplande lezingen bij te wonen. Informatie over geplande lezingen staat op de internetsite van Last Hope: 

www.lasthope.nl.