Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Boetes

Boetebedragen sportvisserij 2015Zoals elk jaar zijn er door de overheid weer enkele zaken gewijzigd op het gebied van overtredingen en de hoogte van de boetes. Hieronder zetten we de wijzigingen op een rij. De wijzigingen gelden vanaf 1 januari 2015. De hoogtes van de boetes zijn nauwelijks veranderd. Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met één of twee hengels kost nog steeds € 140.

Te veel hengels
Het vissen zonder toestemming (vergunning) van de visrechthebbende met meer dan twee hengels kost vanaf 1 januari 2020 €370,-. Nieuw is dat een opsporingsambtenaar voor deze laatste overtreding weer een “eenvoudige” bon (geeltje) kan uitschrijven.
Gesloten tijden en minimummaten
Voor het in bezit hebben van vis tijdens een voor die soort gesloten periode en het in bezit hebben van ondermaatse vis gold altijd een standaard boete van € 140. 
Nieuw is dat de hoogte van de boete nu door de Officier van Justitie wordt bepaald. Het richtbedrag hierbij is nog steeds € 140 maar de Officier van Justitie kan hier dus van afwijken. 
De gesloten tijden en minimummaten staan op pag. 8 en 9 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren.

Levend aas
Het vissen met levend aas kost € 390. Hiervoor is een nieuwe code ingevoerd die de opsporingsambtenaar moet gebruiken: H 664a. 
Met het invoeren van deze nieuwe code kan de opsporingsambtenaar ook voor deze laatste overtreding weer een “eenvoudige” bon (geeltje) uitschrijven en hoeft er geen uitgebreid proces verbaal meer te worden opgemaakt.

Gerookte paling

Nieuw is dat de hoogte van de boete voor het in bezit hebben van gerookte paling die kleiner is dan 25 cm. voortaan ook door de Officier van Justitie wordt bepaald. Tot 1 januari gold hiervoor een standaard bedrag van € 280.

Overzicht nieuwe boetebedragen


Lees hier het overzicht van de meest voorkomende overtredingen en de daarbij horende boetebedragen (pdf).
Bovenop de boete komen nog € 7 administratiekosten.


LET OP 1

Een sportvisser is als lid van een hengelsportvereniging gebonden aan de statuten en het huishoudelijk reglement van een vereniging. Hierin staat dat de sportvisser verplicht is om mee te werken aan controles door vereniging controleurs . 
Ook in de “Algemene voorwaarden gebruik VISpas” (zie pagina 3 van de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren) is de verplichting voor de sportvisser opgenomen om de VISpas en de bijbehorende lijst(en) van viswateren en de eventuele Derde hengel/Nachtvistoestemming ter inzage af te geven aan controleurs sportvisserij, politieambtenaren en andere opsporingsambtenaren.

LET OP 2 

Elke sportvisserij controle wordt geregistreerd, ook als u één of meerdere overtredingen hebt begaan.