Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Verslag Algemene Ledenvergadering

terug naar overzicht

Maandag, 11 juni 2018

Hier het verslag van de algemene ledenvergadering van 11 juni 2018.


Verslag


Aanwezig
Opgesteld door
Henry Raben

E-mail
henry.raben@gmail.com
Afwezig

Onderwerp Ledenvergadering 11 Juni 2018
Datum bespreking 1
Plaats Clubgebouw
Kopie aan Alle, op de website
1.Opening

Opening door Emiel.

2.Verslag vorige vergadering
Geen vragen over het verslag. Is behandeld.

3.Mededeling bestuur
•Henny bruins overleden op 57 jarige leeftijd. Wij wensen de familie heel vee sterkte en kracht met dit grote verlies. Eerder dit jaar is Coen Segers ons ontvallen aan deze vreselijke ziekte. Twee iconen van onze vereniging zijn hiermee overleden. Een enorm verlies
•Last Hope stopt per 1 augustus 2018 met samenwerking met HSV de Graskarper. Nog twee clubavonden. Bestuur is verrast en hadden graag een mondelinge toelichting gehad van Last Hope.
•Toelichting Loowaard en procedure Komen
•Geen wijziging in het bestuur: Wel opmerking dat het goed is dat er doorstroom is in het bestuur.

4.Rondje langs de velden
Wedstrijdvisserij
Inmiddels de helft van het jaar erop zitten. Vangsten waren wisselend. In de Loowaard was vangst minder. Op de Rijn was het beter. Clubkampioenschappen, na loting deden er vijf verenigingen mee. Wij hebben geloot tegen De Alver van Opheusden. Succesvolle dag. Thuis geloot. Tijdens trainingen geen vis. Naar aanleiding hiervan is op de rivier gevist met totaal 21 man.
HSV de Graskarper groot succes, 36 punten tegen 17 punten. Van 12, 10 kilo tot 1 kilo. Geplaatst voor finale. Drie verenigingen vissen de finale. Winnaar is clubkampioen en gaat naar Noord Hollands kanaal.
Federatie wedstrijd gevist met stok en feeder. Feeder afgelopen zaterdag was niet best.
Eerst volgende zomerwedstrijd bij Eddy’s gat. 14 man hebben opgegeven.
Gescheiden koppelwedstrijd is najaar. September mix koppel met senioren.


60+ senioren wedstrijden
Zeven keer per jaar staat op papier dat er autio geparkeerd mogen worden op de weg bij de Nieuwgraaf
1 mei begonnen met gescheiden koppelwedstrijd
Vervolgens elke dinsdag vissen
Wedstrijden staan in het boekje
Gaat heel goed in totaal 16 mensen.
Wordt goed gevangen. Grote brasem. Steeds meer brasem wordt er gevangen
Koppel super senioren en senioren op 22 september

Karpercommissie en waterbeheer
Waterbeheer en karpercommissie worden samengevoegd.
Eindelijk nachtvissen toegestaan bij het Horsterpark en de Nieuweling. Wel problemen met controles. Contacten bij de Politie Zevenaar. Dame die hierover ging heeft nieuwe kantoor functie gekregen. Dus in overleg met wijkagent Duiven. Pilot voor een jaar. Je moet lid zijn van HSV De Graskarper. Loopt goed en naar wens.

Aantal weken visredding met brandweer via Waterschap Rijn & IJssel. De heer Kampscheur van waterschap is brandweer geregeld. Klasse werk. Kleinere karpers en Giebels eventueel uitzetten.

De nieuweling is nu ondiep als gevolg van slib. Vis uit Resorum Zevenaar mocht niet worden uitgezet.

Jeugdcommissie
24 juni jeugdvisdag vanaf 8.30 in het clubgebouw met een viscoach en vader. Aanmeldingen zijn nog niet bekend. Afhankelijk van animo zal in het najaar ook een jeugdvisdag worden georganiseerd.

Last Hope
Stopt vanaf augustus 2018.

Waterbeheer

5.Verslag Penningmeester
•Kascontrole: Door Lambert en Jaap: Fantastisch en keurig. Decharge is verleend. Henk meldt dit. Geen gekker zaken, dus decharge.
•Balans 2017: + 8.544,15
•Begroting 2019: + EUR 6.900,00

Rondvraag:
•Flatscreen halen: Actie Richard en Henry
6.Sluiting