Nachtvissen 2018

terug naar overzicht

Maandag, 1 januari 2018

Pilot nachtvissen in Horsterpark en Vierkant Gat A12 vanaf 1 januari 2018 voor leden HSV De Graskarper

Pilot nachtvissen in Horsterpark en Vierkant Gat A12 vanaf 1 januari 2018
voor leden HSV De Graskarper 


Een lang gekoesterde wens van een aantal fervente karper vissers gaat vanaf 1
januari 2018 in vervulling. Vanaf die datum start namelijk de pilot nachtvissen.
Deze pilot is van toepassing op twee waterpartijen: 1) het Horsterpark en 2) het
Vierkant Gat langs de A12. 

De pilot geldt vooralsnog voor één jaar (2018),
waarna een evaluatie met betrokken instanties plaatsvindt en bepaald zal worden
of het nachtvissen verlengd wordt en mogelijk uitgebreid wordt naar andere
wateren. Over de pilot nachtvissen is afgelopen jaar intensief overleg gevoerd
door onze Waterbeheercommissie (Roy Ebbers en Kenny Willems) met de
Gemeente Duiven (Renzo Willemsen als contactpersoon en beide Bijzondere
Opsporing Ambtenaren voor handhaving). 

Inmiddels is door alle betrokken instanties (Gemeente Duiven, Politie, Waterschap) 
goedkeuring verleend en staan de lichten voor de pilot op groen. 
Nadrukkelijk wordt vermeld dat het nachtvissen alleen is toegestaan voor leden
van HSV de Graskarper. Hoewel de waterpartij van het Horsterpark ingebracht
is bij de Federatie Rijn & IJssel, mogen alleen die vissers die in het bezit zijn
van een VisPas én lid zijn van HSV de Graskarper nachtvissen
; dus vissers met
een VisPas maar zonder lidmaatschap van HSV de Graskarper mogen niet
nachtvissen (dit is door ons doorgegeven aan Sportvisserij Nederland).
Hiernaast is het bericht getoond zoals op 20 oktober 2017 over de pilot
nachtvissen is gepubliceerd in De Gelderlander. 

Meer informatie over de pilot nachtvissen, de ontheffing en de
gestelde voorwaarden van de Gemeente Duiven leest u in het
hoofdstuk Waterbeheercommissie.
Als bestuur van Hengelsportvereniging De Graskarper wijzen wij er
nadrukkelijk op dat nachtvissen in andere wateren van HSV de
Graskarper verboden is, zowel binnen als buiten de bebouwde kom. 

Dit betreft dus alle wateren die geen onderdeel zijn van de pilot. 
Dit is mede bedoeld om het risico van eventuele 
overlast in de nachtelijke uren te voorkomen.