Opgeven van de wedstrijden 2017

Opgeven van de wedstrijden:
Voor de wedstrijden kunt u zich opgeven bij:

Rob Miechels , mob. 06-305 89 809 of

e-mail: r.miechels2@chello.nl


met vermelding van naam, telefoonnummer en aan welke wedstrijden u wenst deel te nemen. Opgeven uiterlijk een week voor de wedstrijd.