Opgeven van wedstrijden

Opgeven van de wedstrijden:

Let op is aangepast!
Voor de wedstrijden kunt u zich opgeven bij:

Rob Miechels , mob. 06-305 89 809 of
e-mail:   viswedstrijden
of
e-mail:   Rob Miechels

met vermelding van naam, telefoonnummer en aan welke wedstrijden u wenst deel te nemen. 
Opgeven uiterlijk een week voor de wedstrijd.