Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons Cookie beleid

Accepteer cookies

Vergunningen

Voor informatie over de Graskarper, neem contact op:
Email naar: 


Lidmaatschap opzeggen:

Wil je je lidmaatschap opzeggen, dan kan dat alleen via de SportVisserij Nederland (SVN)


  • Ga naar www.mijnsportvisserij.nl 
  • Registreer je eenmalig of login 
    Klik hier
  • Kies 'VISpassen' in het menu (Koppel indien nodig nu eerst je VISpassen aan je account) 
  • Kies onder 'Acties' voor 'Opzeggen' bij het document dat je op wilt zeggen. 
  • Geef een reden op en klik op 'Opzeggen'.
  • Klik hier om via de website van SVN contact op te nemen.

CONTRIBUTIE 2019

Vispas
Om in Nederland te kunnen vissen dient u in het bezit te zijn van een Vispas en van een vergunning van de rechthebbende van het betreffende viswater. Dit is de vergunning van de lokale hengelsportvereniging en/of de Lijst van Viswateren van Sportvisserij Nederland (SVN). In deze Lijst van Viswateren zijn met ingang van 2010 ook de viswateren van de Federaties opgenomen (blauwe bladzijden). Zogenaamde hoofdleden van Hengelsportvereniging De Graskarper betalen contributie en SVN/Federatie bijdragen en ontvangen een Vispas.

Extra Vispas. Als u hoofdlid bent van een andere vereniging dan De Graskarper, en sublid wordt bij De Graskarper krijgt u een zogenaamde Extra Vispas.

a. Nieuwe leden van De Graskarper, en degenen die een vergunning hebben aangevraagd via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (Tijdelijke Vispas) (Bij Sascha DierTotaal, bijvoorbeeld) hebben recht op teruggave van teveel betaalde afdracht (dubbele Federatie en SVN afdrachten, minus administratiekosten).

Dit bedrag à EUR 16,75 moet bij SVN gedeclareerd worden (dit betreft het verschil tussen Vispas en contributie à EUR 39,00 en Extra Vispas en contributie à EUR 22,25).

U dient zelf actie te nemen om dit bedrag bij SVN te declareren.

b. Overige leden van De Graskarper betalen de contributie en administratiekosten SVN/Federatie.
DOE DE VISPAS-CHECK OP VISPAS.NL!!Extra Vispas.


Als u hoofdlid bent van een andere vereniging dan De Graskarper, en sublid wordt bij De Graskarper krijgt u een zogenaamde Extra Vispas.

a. Nieuwe leden van De Graskarper,
en degenen die een vergunning hebben aangevraagd via een Voorlopig Bewijs van Lidmaatschap (Tijdelijke Vispas) (Bij Sascha DierTotaal, bijvoorbeeld
) hebben recht op teruggave van teveel betaalde afdracht (dubbele Federatie en SVN afdrachten, minus administratiekosten). 

Dit bedrag à EUR 16,75 moet bij SVN gedeclareerd worden (dit betreft het verschil tussen Vispas en contributie à EUR 39,00 en Extra Vispas en contributie à EUR 22,25). 
U dient zelf actie te nemen om dit bedrag bij SVN te declareren. 

b. Overige leden van De Graskarper betalen de contributie en administratiekosten SVN/Federatie.

De Extra vispas is herkenbaar aan de X rechtsonderin en staat achter je lidmaatschapsnummer. 

DOE DE vispas check !!Hieronder vindt u een overzicht van de contributie voor 2016.

Let op: Met ingang van 1 januari 2016 gaat Hengelsportvereniging De Graskarper haar ledenadministratie uitbesteden aan het erkende Servicebureau Ledenadministratie van Sportvisserij Nederland.

Senioren:Vispas + contributie EUR 39,00, bestaande uit

* Contributie: EUR 18,75 HSV de Graskarper plus;

* Vispas: Federatie en SVN: EUR 20,25

Extra vispas + contributie EUR 22,25, bestaande uit

* Contributie: EUR 18,75 HSV de Graskarper plus;

* Extra Vispas: EUR 3,50.


Jeugdleden (jonger dan 14 jaar):1. Jeugdvispas:

contributie: EUR 10,- HSV de Graskarper; Federatie en SVN: EUR 7,-; totaal: EUR 17,-. N.B. geeft zelfde rechten als seniorenlid, d.w.z. vissen met twee hengels, vissen met andere dan aangewezen aassoorten, deelname aan wedstrijden.

2. Kleine Vispas en Federatievergunning:

contributie EUR 10,- HSV de Graskarper; Federatie: EUR 1,-; totaal: EUR 11,-. N.B. alleen vissen met een hengel en met aangewezen aassoorten (geen kunstaas, geen wormen, geen (stukje) vis).


3. Kleine Vispas:

contributie: EUR 10,- HSV de Graskarper. Alleen vissen in alle wateren van HSV De Graskarper. N.B. alleen vissen met een hengel en met aangewezen aassoorten (zie boven).


4. Slotenkaart:

a EUR 2,50 HSV de Graskarper. Alleen vissen in de watergangen binnen de bebouwde kom van Duiven.

Nieuwe leden kunnen een tijdelijke Vispas en inschrijfformulieren voor het lidmaatschap van HSV De Graskarper halen bij :
Sascha DierTotaal, Rijksweg 25, 6921 AC Duiven.

Dagkaarten à EUR 3,50 zijn eveneens verkrijgbaar bij Sascha DierTotaal.

De Extra Vispas:

nadere toelichting

Sportvissers die lid zijn van meerdere hengelsportverenigingen hoeven slechts bij één vereniging, naast de verenigingscontributie, de volledige afdracht voor Sportvisserij Nederland (SVN) en de Federatie

te betalen, te weten: EUR 20,25 Bij die vereniging zijn ze zogenaamd Hoofdlid en krijgen ze de Vispas. Bij de overige verenigingen zijn ze zogenaamd Sublid en krijgen ze de Extra Vispas. Ze betalen bij de vereniging waar ze Hoofdlid zijn de verenigingscontributie zodat ze volwaardig verenigingslid zijn, maar ze hoeven als Sublid niet opnieuw de volledige afdracht voor SVN en de Federatie te betalen, maar slechts EUR 3,50 administratiekosten.

De Extra Vispas onderscheidt zich van de Vispas doordat er achter het lidmaatschapsnummer op de Extra Vispas een “x” is toegevoegd (voorbeeld: 123456789x).

Belangrijk:1. Bij de eerste aanvraag voor een Extra Vispas, d.m.v. een Voorlopige Vispas (gekocht bij een hengelsportzaak), dient altijd het volledige bedrag (contributie plus afdracht SVN en Federatie) te worden betaald. Na ontvangst van de Extra Vispas dient de dubbele afdracht in hetzelfde jaar bij SVN te worden gedeclareerd (het betreffende formulier is hier te vinden.

2. In opvolgende jaren ontvangt u - na tijdige betaling van de contributie en de SVN en Federatie administratiekosten - de Extra Vispas van de betreffende hengelsportvereniging.

3. Indien de contributie en de administratiekosten niet tijdig worden betaald, en men later opnieuw een Voorlopige Vispas bij de hengelsportzaak gaat halen dient de dubbele afdracht opnieuw bij SVN te worden gedeclareerd.: